Warehousing

Hoewel wij de opslag van alle soorten goederen in ons pakket hebben, leggen wij ons meer en meer toe op de warehousing van specifieke, meestal hoogwaardige, producten.

Deze goederen zijn 24/7 leverbaar/af te halen. De distributie vindt plaats middels een fijnmazig netwerk op ieder gewenst tijdstip van de dag.

Opslag/Overslag

Wij kunnen de opslag van uw goederen verzorgen.

Daaraan gekoppeld verlenen wij graag onze diensten om de opgeslagen goederen in zijn geheel of in gedeelten uit te leveren.

Door ons uitstekende distributienetwerk in N.O. Nederland bieden wij u de mogelijkheid om goederen over te slaan.

Goederen die b.v. voor een bepaalde tijd in de nacht worden aangeleverd, worden door ons dezelfde dag afgeleverd.